Χορτοκοψία

ΧΛΟΟΚΟΨΙΑ
ΧΛΟΟΚΟΨΙΑ
Χορτοκοψία
1
Η τακτική χορτοκοψία αποτελεί απαραίτητη εργασία για τη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η βλάστηση οδηγεί σε:
α) μείωση της παραγωγικότητας &
β) φθορά του εξοπλισμού

Η χορτοκοψία εκτελείται στο σύνολο της περιφραγμένης έκτασης με λεπτομερή καθαρισμό της περίφραξης και προσεκτική κοπή κάτω από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μηχανήματα χορτοκοψίας κατάλληλα για κάθε επιφάνεια.

Σε περιπτώσεις δύσκολης πρόσβασης, συνίσταται ο ψεκασμός με ζιζανιοκτόνα ώστε εάν όχι να εξαλειφθούν, τουλάχιστον να περιοριστούν τα προβλήματα που θιγονται παραπάνω λόγω της βλάστησης.

Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην περίπτωση αυτή είναι εγκεκριμένα και πάντα σε συνεννόηση με τον συνεργάτη Γεωπόνο μας.

Η SOLARIS αναλαμβάνει τη συστηματική και υπεύθυνη επίβλεψη της εγκατάστασή σας και μπορεί να σας προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο χορτοκοψίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Προβλήματα που δημιουργούνται:

 • Δημιουργία σκιάσεων που επηρεάζουν την παραγωγικότητα
 • Δυσκολία πρόσβασης σε περίπτωση που χρειαστεί άμεση επέμβαση συντήρησης
 • Κίνδυνος πυρκαγιάς, ιδιαιτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
 • Εποικισμός οργανισμών όπως τρωκτικά, φίδια και ζωύφια, επιβλαβή για τον εξοπλισμό
 • Ανάπτυξη υγρασίας, η οποία είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού
 • Άσκοπη ενεργοποίηση του συναγερμού της εγκατάστασης λόγω κινητικότητας των χόρτων

Οφέλη από τη χορτοκοψία:

 • Διατήρηση σταθερής παραγωγικότητας ενέργειας
 • Συνεχής και ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης
 • Σταθερή πηγή εσόδων
 • Ταχύτερη απόσβεση
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
 • Εύκολη πρόσβαση για εργασίες επίβλεψης, προληπτικής συντήρησης και επεμβατικής συντήρησης
 • Περιποιημένη παρουσία εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 6907870208, 6996551360