Προφίλ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ
SOLARIS
Η εταιρεία SOLARIS εξειδικεύεται σε όλες τις εργασίες που περιλαμβάνουν και αφορούν τη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών πάρκων.

Πλύσιμο, χορτοκοψία, ηλεκτρομηχανικός έλεγχος, απομακρυσμένη παρακολούθηση(Monitoring) και έκτακτη επέμβαση σε περίπτωση βλάβης είναι οι βασικότερες μας υπηρεσίες.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας (ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι, εργάτες κ.λ.π.) εργάζονται μεθοδικά και οργανωμένα ώστε να εγγυηθούν την άριστη λειτουργία του πάρκου σας.

Επίσης, η SOLARIS αναλαμβάνει όλα τα στάδια κατασκευής ενός πάρκου από τη μελέτη ως και την κατασκευή.

Στόχος μας, η άριστη και ομαλή λειτουργία κάθε φωτοβολταϊκού σταθμού, ώστε να αποφευχθεί η μείωση της απόδοσής του και άρα εσόδων του ιδιοκτήτη.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 6907870208, 6996551360