Ηλεκτρομηχανική συντήρηση

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Ηλεκτρομηχανική συντήρηση
1
Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελεί επένδυση αποδοτική, έξυπνη και οικολογική με διάρκεια ζωής τουλάχιστον στα 20 έτη.

Οι εγκαταστάσεις όμως είναι συνεχώς εκτεθειμένες στον ήλιο, σε ακραίες καιρικές συνθήκες και φυσικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα η απόδοση παραγωγής ενέργειας να μειώνεται και ο εξοπλισμός να φθείρεται σε βάθος χρόνου.

Η τακτική συντήρηση λοιπόν, αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, και έτσι να αποφευχθεί η πιθανή απώλεια παραγωγής και εσόδων.

Επίσης, η ύπαρξη συμβολαίου συντήρησης συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση βλάβης.

Η προληπτική συντήρηση των Φ/Β σταθμών περιλαμβάνει οπτικό και ποιοτικό έλεγχο.

Προβλήματα που δημιουργούνται:

 • Πτώση απόδοσης και βλάβες
 • Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας
 • Διάβρωση, φθορά και σε ακραίες περιπτώσεις καταστροφή της εγκατάστασης
 • Βρώμικα φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Υπερθέρμανση και δυσλειτουργία αντιστροφέων
 • Καμένες ασφάλειες, φθορά καλωδίων & κακές γειώσεις,
 • Φαινόμενο PID & hot spot σε πάνελ,
 • Ελαττωματικά κύτταρα & καμένες δίοδοι
 • Ακαθάριστα φίλτρα, ανεμιστήρες, ψήκτρες & ινβέρτερ
 • Οξειδώσεις μεταλλικών στοιχείων, φθαρμένα καλώδια & καμένα αντικεραυνικά
 • Κακές επαφές, ηλεκτροχημική διάβρωση, και πολλά άλλα

Οφέλη συντήρησης:

 • Άμεσος εντοπισμός βλάβης και ταχεία αποκατάστασή της
 • Μεγιστοποίηση απόδοσης της εγκατάστασης
 • Διασφάλιση της ορθής & συνεχούς λειτουργίας
 • Πρόληψη σοβαρών βλαβών
 • Αποφυγή απώλειας παραγωγής και εσόδων
 • Ταχύτερη απόσβεση της επένδυσης
 • Μείωση της πιθανότητας πρόκλησης ατυχημάτων
 • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης
 • Εντοπισμός τυχόν αστοχιών και λαθών της αρχικής εγκατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 6907870208, 6996551360